Blå Kors

Kontakt: Viola Poulsen Adresse: Østergade 7A, 4930 Maribo Tlf: 29 48 86 46 E-mail: sep2009@live.dk Hjemmeside: http://www.blaakors.dk Målgruppe: Alkoholramte og deres familier Beskrivelse:  Blå Kors Genbrugsbutik arbejder for alkoholramte og deres familier. Indkomne genbrugsting, såsom møbler og nips sælges i butikken og overskuddet går til at hjælpe de alkoholramte. I butikken kan du finde møbler i meget forskellig stil til meget […]

Bloddonorerne på Lolland

Kontakt:Knud Erik KnudsenAdresse: Engpibevej 4, 4930 MariboTlf: 54 92 58 11E-mail: k_knudsen@privat.dk Målgruppe:Sunde og raske medborgere mellem 17 og 60 år Der gerne vil gøre en forskel. Beskrivelse: Bloddonorerne på Lolland har til opgave at fremme bloddonor sagen i vort område og sikre, at der er det fornødne antal frivillige bloddonorer til den nødvendige forsyning af blod. Korpset består […]

Borgerforums Cafégruppe Højrebyhallen

Kontakt:Lis JensenAdresse: Toftegårdsvej 15, 4900 NakskovTlf: 51 89 73 08 E-mail: lis.e.jensen@get2net.dk Målgruppe:Borgere i det gamle Højreby Beskrivelse: Foreningens formål er :1. at drive Højrebyhallens cafeteria2. at fremme det sociale liv for brugerne af Højrebyhallen og det lokale samfund, samt for de frivillige i Cafègruppen. Højrebyhallens cafeteria drives udelukkende ved hjælp af frivillige.Enhver hjælper betragtes som medlem af foreningen. Foreningstype: Sociale […]

Cafe Nyt Liv

Kontakt:Vivi Hanne HansenTlf: 42 29 00 69E-mail: vivi_hanne_hansen@yahoo.dk Målgruppe:langtidssygemeldte, førtidspensionister, fleksjobbere og andre som står udenfor arbejdsmarkedet af den ene eller anden årsag. Beskrivelse: Café Nyt Liv er en café for voksne helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet med ønske om hyggeligt samvær med andre i tilsvarende situationer. Vi ønsker at være et rummeligt fristed og medvirke […]

Dansk Folkehjælp – Lolland

Kontakt:Lene Petersen Tlf: 28 59 01 07E-mail: lene@fritid.tdcadsl.dkHjemmeside: http://www.folkehjaelp.dk Målgruppe:Alle socialt udsatte grupper i Danmark og udlandet. Beskrivelse: Foreningen arbejder overordnet set for at kunne yde akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper. lokalafdelingen har: – ferieophold for enlige forsørgere uge 29 (middelfart) – Indsamling til Julehjælpen, til de fattige familier i Lolland Kommune– Samarit arbejde Til […]

Advokatvagten

Kontakt: Kan ikke kontaktes på e-mail eller telefon. Mød op i åbningstiden Hjemmeside: http://www.advokatvagterne.dk Målgruppe: Mennesker med behov for advokathjælp Beskrivelse: Hos advokatvagten kan du tale med en frivillig praktiserende advokat om dit problem. Advokatvagten yder gratis rådgivning til alle – uanset deres indtægtsforhold. I hele Danmark er der hver år over 20.000 mennesker, som tager […]

Vestlolland Klip

Kontakt: Ulla Skrædderdal Adresse: Brückersvej 41, 4900 Nakskov Tlf: 26 18 86 07 E-mail: ullaskraedderdal@gmail.com Målgruppe: Ældre eller andre personer helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet. Beskrivelse: Vestlolland Klip er en forening der tilbyder et netværk med fokus på håndarbejde for ældre eller andre personer helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet. Netværket fokuserer især på blandt andet design og fremstilling af […]

Sprogblomsten

Kontakt:Susanne HalbergE-mail: susannehalberg@hotmail.com Målgruppe:Alle fremmedsprogede borgere i Lolland Kommune – Med fokus på Midtlolland Beskrivelse:Sprogblomsten er en del af foreningen Røde Kors Midtlolland.  Foreningen er et frivilligt initiativ i Maribo, som har til formål at fremme integrationen af alle fremmedsprogede borgere på især Midtlolland.Sprogblomsten er en sprogcafé, hvor man mødes og snakker om lidt af […]

Sct. Georgs Gildet Maribo

Kontakt:Lena Holsko Tlf: 61 77 08 09E-mail: lena@holsko.dkHjemmeside: http://www.sct-georg.dk/maribo Målgruppe:Forhenværende spejdere Beskrivelse: At støtte spejderarbejdet, og medvirke til løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver. Foreningstype: Netværk, Øvrige

Dansk Røde Kors Vestlolland

Kontakt:Klaus BarrensøTlf: 20 21 68 17E-mail:  klabar@rodekors.dkHjemmeside: rodekors.dk/afdelinger/vestlolland Målgruppe:Sårbare Beskrivelse: Foreningens slogan lyder: ”hjælp os med at hjælpe andre” Røde Kors Vestlolland har en nørklegruppe, julepakker til nødlidende, besøgstjeneste og 2 venskabsprojekter. Røde Kors Vestlolland indsamler desuden tøj og møbler til de to lokale genbrugsbutikker, hvor man billigt kan købe beklædning og diverse andre gode ting […]