Kontakt:
Erik Sørensen
Tlf: 21 27 44 97
E-mail: nakskovlolland@afdeling.folkehjaelp.dk
Hjemmeside: http://www.folkehjaelp.dk

Målgruppe:
Alle socialt udsatte grupper i Danmark og udlandet.

Beskrivelse: 
Foreningen arbejder overordnet set for at kunne yde akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper.

lokalafdelingen har:
– ferieophold for enlige forsørgere uge 29 (middelfart)
– Indsamling til Julehjælpen, til de fattige familier i Lolland Kommune
– Samarit arbejde

Til alt det, bruger afdelingen mange frivillige, og de kan altid bruge flere.

Foreningstype:  Netværk, Udflugter, Øvrige