Søg
Close this search box.

FRIVILLIGCENTRET

OM OS

FrivilligCenter Lollands vision er at styrke, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland.

FrivilligCenter Lolland er en selvstændig forening med over 100 medlemsforeninger. Vi blev stiftet i 2007 og har siden da etableret os som et succesfuldt, lokalt forankret center med en stor samarbejdsflade.

FrivilligCenter Lolland ledes i det daglige af vores centerleder Thomas Nielsen. Centerlederen refererer til Frivilligcenterets bestyrelse som er valgt af og repræsenterer de frivillige sociale foreninger på Lolland.

Formål

FrivilligCenter Lollands formål er at udvikle, styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Ved at udvikle, styrke og synliggøre frivilligheden er vi med til at øge den lokale sociale innovation og igennem de sociale relationer der skabes øges den sociale kapital på Lolland.

FrivilligCenter Lolland er medlem af hovedorganisationen FRISE – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark – og har tilsluttet os det fælles mindstegrundlag for FrivilligCentre.

Vi arbejder målrettet med vores formål gennem tre fokusområder:

Historie

FrivilligCenter Lolland blev stiftet d. 28. februar 2007. Forud for stiftelsen havde en gruppe frivillige og kommunen i fællesskab arbejdet på projektet i flere år.

FrivilligCentrets økonomiske støtte kommer primært fra Lolland Kommune med cirka 3/4 og “Social-, Bolig- og Ældreministeriet” med cirka 1/4 fra finansloven.

FrivilligCenter Lolland og Lolland Kommune ønsker at sikre et godt og nært samarbejde, byggende på gensidig respekt, ligeværd og dialog. Derfor har vi en samarbejdsaftale med Lolland Kommune, der sikrer en fortsat drift,
såfremt tilskud fra staten frafalder.

Bestyrelse

FrivilligCenter Lollands bestyrelse består af ildsjæle fra forskellige frivillige organisationer.

Bestyrelsen vælges fra områderne; Børn og unge, Ældre, Patient & Handicap og Øvrige. Medlemmerne sidder for to år, men indvælges i henholdsvis lige og ulige år.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen er engageret og initiativrig og arbejder alle for de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Bestyrelsens sammensætning er som følger:

Formand: Gunnar Hansen, Røde Kors Midtlolland (Øvrige)
Kasserer og næstformand: Kristian Hjorth, Headspace (Børn/unge)
Medlem: Poul Erik Carlsen, Kræftens Bekæmpelse
(Ældre)
Medlem:  Leon Due, SIND Storstrøm (Patient- og Handicap)
Medlem: Martin Boesen, Repræsentant for Lolland Kommunes byråd

Medlem: Vakant (Tilforordnet fra FH Region Sjælland) 
Medlem: Jan Anderson (Tilforordnet fra Folkeoplysningsudvalget)
Medlem: Amalie Knirke Jensen (Maribo Handel)

Suppleanter:

Nina Beinthin, KFUM-KFUK’s Pigeklub (Børn- og unge)
Goran Smailagic, Røde Kors Rødby (Øvrige)
Chanie Dybdal, Eventyrgruppen (Patient- og Handicap)
Lene B. Ibsen, Kræftens Bekæmpelse samt Café Nyt Liv (Ældre)

Medlemmer

Frivilligcenter Lolland er en selvstændig forening, der støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Som medlemmer kan optages alle foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde i Lolland kommune og som støtter vores formålsparagraf.

Medlemsskabet er i øjeblikket kr. 250,- årligt.

Medarbejdere

FrivilligCenter Lollands medarbejdere står som frivilligcentrets repræsentanter i det daglige og hjælpe gerne med både store og små opgaver.

Se mere info om medarbejderne og
hvordan du kontakter os under menuen “Kontakt”

Det vi kan og gør

FrivilligCenter Lolland tilbyder en lang række services til borgere, individer og virksomheder. Vi er her for at udvikle og styrke det frivillige sociale arbejde. Kort sagt at gøre det nemmere at være frivillig, lettere at blive frivillig og enklere at finde den forening der tilbyder det stykke arbejde der kan hjælpe den enkelte.

Borgere
Vi hjælper borgere med at finde en frivillig forening der passer til den enkeltes behov.

Foreninger
Vi hjælper foreninger med projektopstart, hvervning, synliggørelse, kurser, lokaleudlån, erfaringsudveksling og samarbejde foreningerne imellem.

Offentlige institutioner
Vi hjælper og rådgiver offentlige institutioner i forhold til samarbejde med frivillige. Det er vigtigt at de værdier som kendetegner frivilligt socialt arbejde skal have plads og udfoldes i ethvert samarbejde.

Virksomheder
FrivilligCenter Lolland rådgiver og/eller holder gerne foredrag om socialt virksomhedsansvar/ Corporate Social Responsibility, samt faciliterer samarbejde imellem virksomheder og det engagerede foreningsliv.

Sådan gør vi sammen

Skip to content