FRIVILLIGCENTRET

OM OS

FrivilligCenter Lollands vision er at styrke, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland.

FrivilligCenter Lolland er en selvstændig forening med over 120 medlemsforeninger. Vi blev stiftet i 2007 og har siden da etableret os som et succesfuldt, lokalt forankret Center med en stor samarbejdsflade.

FrivilligCenter Lolland ledes i det daglige af vores centerleder Thomas Nielsen. Centerlederen referer til Frivilligcenterets bestyrelse som er valgt af og repræsenterer de frivillige sociale foreninger på Lolland.

Formål

FrivilligCenter Lollands formål er at udvikle, styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Ved at udvikle, styrke og synliggøre frivilligheden er vi med til at øge den lokale sociale innovation og igennem de sociale relationer der skabes øges den sociale kapital på Lolland.

Vi har tilsluttet os FrivilligCentre og Selvhjælp Danmarks mindstegrundlag for FrivilligCentre. Grundlaget kan ses Initiates file downloadher.

Vi arbejder målrettet med vores formål gennem tre fokusområder:

Historie

FrivilligCenter Lolland blev stiftet d. 28. februar 2007. Forud for stiftelsen havde en gruppe frivillige og kommunen i fællesskab arbejdet på projektet i flere år.

I fællesskab udformede gruppen en projektbeskrivelse og nedsatte mål for centerets første to år. Der var stor opbakning til etablering af Centeret fra begyndelsen og brugen af FrivilligCenter Lolland og opbakningen stiger støt måned for måned

FrivilligCenter Lolland er de første tre år blevet støttet af Velfærdsministeriet (2/3) og Lolland Kommune (1/3). Vi har indgået en samarbejdsaftale med Lolland Kommune, det betyder at vi støttes fuldt ud af Lolland Kommune såfremt vi ikke opnår støtte fra staten fremover.

FrivilligCenter Lolland og Lolland Kommune ønsker at sikre et godt og nært samarbejde, byggende på gensidig respekt, ligeværd og dialog. Derfor har vi indgået en samarbejdsaftale.

bestyrelse

FrivilligCenter Lollands bestyrelse består af ildsjæle fra forskellige frivillige organisationer.

Bestyrelsen vælges fra områderne; Børn og unge, Ældre, Patient & Handicap og Øvrige. Medlemmerne sidder for to år, men indvælges i henholdsvis lige og ulige år.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen er engageret og initiativrig og arbejder alle for de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Bestyrelsens sammensætning er som følger:

Formand: Per Larsen, Bisiddernetværket Lolland (Ældre)
Kasserer: Mogens Hansen, Den Boligsociale Fond (Børn/unge)
Næstformand: Flemming Rasmussen, Motionsteam Lolland (Øvrige)
Medlem: Poul Erik Carlsen, Kræftens Bekæmpelse (Patient- og Handicap)
Medlem: Jørgen “Rassi” Rasmussen, Repræsentant for Lolland Kommune

Suppleanter:
Lis Hansen, Hunseby Seniorklub (Ældre)
Nina Beinthin, KFUM-KFUK’s Pigeklub (Børn- og unge)
Bent Hansen, Høreforeningen (Øvrige)
Gunnar Hansen, Sprogblomsten (Patient- og Handicap)

medlemmer

Frivilligcenter Lolland er en selvstændig forening, der støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Som medlemmer kan optages alle foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde i Lolland kommune og som støtter vores formålsparagraf. Læs mere om medlemsskab her.

Medarbejdere

FrivilligCenter Lollands medarbejdere brænder for det frivillige sociale arbejde, og er der for at hjælpe og støtte i stort og småt, og i øjeblikket er vi: 

Centerleder Thomas Nielsen
Der står for den daglige ledelse af FrivilligCenter Lolland.

Telefon (Mobil): 26 15 69 55
Mail: Thomas@FrivilligLolland.dk

Centerleder Thomas Nielsen

Det vi kan / gør

FrivilligCenter Lolland tilbyder en lang række services til borgere, individer og virksomheder. Vi er her for at udvikle og styrke det frivillige sociale arbejde. Kort sagt at gøre det nemmere at være frivillig, lettere at blive frivillig og enklere at finde den forening der tilbyder det stykke arbejde der kan hjælpe den enkelte.

Borgere
Vi hjælper borgere med at finde en frivillig forening der passer til den enkeltes behov. Se her.

Foreninger
Vi hjælper foreninger med projektopstart, hvervning, synliggørelse, kurser, lokaleudlån, erfaringsudveksling og samarbejde foreningerne imellem. Se her.

Offentlige institutioner
Vi hjælper og rådgiver offentlige institutioner i forhold til samarbejde med frivillige. Det er vigtigt at de værdier som kendetegner frivilligt socialt arbejde skal have plads og udfoldes i ethvert samarbejde Se her.

Virksomheder
FrivilligCenter Lolland rådgiver og/eller holder gerne foredrag om socialt virksomhedsansvar/ Corporate Social Responsibility, samt faciliterer samarbejde imellem virksomheder og det engagerede foreningsliv.

sådan gør vi sammen

FrivilligCenter Lolland ønsker at gøre det nemmere for borgere at blive frivillige eller at finde den forening som kan hjælpe den enkelte.

Har du brug for hjælp?
Står du i en livssituation hvor du har brug for hjælp og støtte skal du vide at der er rigtig mange foreninger og frivillige der står klar på forskellig måde. Forhåbentlig er der også én for dig! Du kan se listen over foreninger her

Du er også altid velkommen til at kontakte FrivilligCenter Lolland – så vil vi forsøge at hjælpe dig med at finde den rette forening

Vil du være frivillig?
Vi tror at alle kan være med til at gøre en forskel – og håber at du har lyst til at være med. Du er altid velkommen til at kontakte os på centeret for at høre om de mange spændende foreninger der laver frivilligt socialt arbejde og vi hjælper dig gerne med at finde ud af hvilken forening der måske passer til dine interesser og kvalifikationer.

Mange tænker ikke på hvor mange muligheder der er for at være frivillig, eksempler kan være; motionsven, hjælp med edb, frivillig på ferielejr, mentor for en flygtning mm. Du kan se hvilke frivillige foreninger leder efter lige nu ved at kigge her eller du kan se hvilke foreninger der opererer på Lolland her og måske selv kontakte dem med en idé.

Vil du opstarte en forening?
Frivilligcenter Lolland kan også hjælpe dig hvis du vil opstarte en forening der skal arbejde med frivilligt socialt arbejde. Kontakt os og så finder vi en dag til at mødes og tale sammen om din idé

FrivilligCenter Lolland ønsker at hjælpe og støtte de foreninger der laver frivilligt socialt arbejde og tilpasser vores støtte til det behov den enkelte forening har.

Projektopstart
Har I en idé til et nyt spændende projekt støtter vi gerne op omkring det. Vi kan hjælpe med idéudviklingen, projektplanlægningen, fundraising mv.

Synliggørelse
Vi forsøger at være med til at få synliggjort alt det frivillige arbejde der foregår i kommunen. Det gør vi bl.a. igennem denne hjemmeside og gennem et tæt samarbejde med pressen. Vi hjælper også gerne den enkelte forening med at viderformidle historier, skrive pressemeddelelser og/eller udvikle en pressestrategi

Sparring
Sidder din forening med en problemstilling I gerne vil have nogle friske øjne på, vil vi altid gerne give konstruktiv feedback.

Kurser og temadage
FrivilligCenter Lolland vil løbende afholde kurser og temadage for frivillige. Har din forening et konkret behov eller ønske hører vi gerne om det – og gør hvad vi kan for at efterleve det.

Lokaleudlån
FrivilligCenter Lolland tilbyde udlån af egne lokaler i Maribo til foreninger der udøver frivilligt socialt arbejde. Du kan læse mere om vores lokaler her.

Har din forening brug for lokaler andre steder er der evt. mulighed for at lokaler gennem Lolland Kommune, sektoren for kultur og fritid.

Brochurer/Hjemmesider og kopi og print
Frivilligcenter Lolland har købt nogle gode programmer hjem der kan bruges til at lave flotte brochurer og hjemmesider i. Derudover har vi på centeretet både kopi og printfaciliteter.

FrivilligCenter Lolland ønsker at hjælpe foreninger og offentlige organisationer med at udvikle ligeværdige samarbejder.Vi tror på at det er vigtigt at de værdier som kendetegner frivilligt socialt arbejde skal have plads og udfoldes i ethvert samarbejde.

Der er et utal af måder man kan samarbejde på og det er for hvert enkelt samarbejde vigtigt at gøre sig klart hvad formålet med samarbejdet er og have klare aftaler omkring rollefordelingen. Man kan med fordel lave en samarbejdsaftale, der kan fastholde samarbejdet i det fokus der aftales.

FrivilligCenter Lolland vil gerne støtte om det gode samarbejde. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med Social- og psykiatrisektoren, Lolland Kommunes demenskonsulenter, frivilligkontakterne på aktivitets- og træningscentrene, samt ved løbende at undervise social- og sundhedsassistenter.

I er altid velkomne til at kontakte os hvis I vil have sparring omkring samarbejde mellem offentlige organisationer og frivillige.

FrivilligCenter Lolland ønsker at hjælpe virksomheder med at udvise socialt ansvar og at være med til at facilitere samarbeje imellem virksomheder og de foreninger der udøver frivilligt socialt arbejde.

FrivilligCenter Lolland anderkender den store værdi samarbejde mellem virksomheder og det engagerede foreningsliv kan have. FrivilligcCenter Lolland tilbyder derfor virksomheder følgende:

Rådgivning
Vi rådgiver gerne om problematikker angående CSR, ring eller skriv så finder vi tid til et møde.

Faciliterering af samarbejde
Vi hjælper gerne virksomheder med at skabe kontakt til en relevant frivilig organisation og deltager gerne ved det første møde mellem forening og virksomhed.

Foredrag
Frivilligcenter Lolland holder også gerne foredrag for din virksomhed eller dit netværk om det frivillige sociale arbejde på Lolland eller om socialt virksomhedsansvar i praksis.