Kontakt:
Hans Erik Hansen
Tlf: 40 35 52 85  
E-mail: heh@oplukker.dk
Hjemmeside:

Målgruppe:

Beskrivelse: 

Foreningstype: Ældre