FRIVILLIGCENTRET

OM OS

FrivilligCenter Lollands vision er at styrke, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland.

FrivilligCenter Lolland er en selvstændig forening med over 100 medlemsforeninger. Vi blev stiftet i 2007 og har siden da etableret os som et succesfuldt, lokalt forankret Center med en stor samarbejdsflade.

FrivilligCenter Lolland ledes i det daglige af vores centerleder Thomas Nielsen. Centerlederen referer til Frivilligcenterets bestyrelse som er valgt af og repræsenterer de frivillige sociale foreninger på Lolland.

Formål

FrivilligCenter Lollands formål er at udvikle, styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Ved at udvikle, styrke og synliggøre frivilligheden er vi med til at øge den lokale sociale innovation og igennem de sociale relationer der skabes øges den sociale kapital på Lolland.

Vi har tilsluttet os FrivilligCentre og Selvhjælp Danmarks mindstegrundlag for FrivilligCentre.

Vi arbejder målrettet med vores formål gennem tre fokusområder:

Historie

FrivilligCenter Lolland blev stiftet d. 28. februar 2007. Forud for stiftelsen havde en gruppe frivillige og kommunen i fællesskab arbejdet på projektet i flere år.

I fællesskab udformede gruppen en projektbeskrivelse og nedsatte mål for centerets første to år. Der var stor opbakning til etablering af Centeret fra begyndelsen og brugen af FrivilligCenter Lolland og opbakningen stiger støt måned for måned

FrivilligCenter Lolland er de første tre år blevet støttet af Velfærdsministeriet (2/3) og Lolland Kommune (1/3). Vi har indgået en samarbejdsaftale med Lolland Kommune, det betyder at vi støttes fuldt ud af Lolland Kommune såfremt vi ikke opnår støtte fra staten fremover.

FrivilligCenter Lolland og Lolland Kommune ønsker at sikre et godt og nært samarbejde, byggende på gensidig respekt, ligeværd og dialog. Derfor har vi indgået en samarbejdsaftale.

Bestyrelse

FrivilligCenter Lollands bestyrelse består af ildsjæle fra forskellige frivillige organisationer.

Bestyrelsen vælges fra områderne; Børn og unge, Ældre, Patient & Handicap og Øvrige. Medlemmerne sidder for to år, men indvælges i henholdsvis lige og ulige år.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen er engageret og initiativrig og arbejder alle for de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Bestyrelsens sammensætning er som følger:

Formand: Gunnar Hansen, Sprogblomsten (Ældre)
Kasserer: Kristian Hjorth, Headspace (Børn/unge)
Næstformand: Poul Erik Carlsen, Kræftens Bekæmpelse
(Patient- og Handicap)
Medlem:  Sissel F. Mortensen,  (Øvrige)
Medlem: Martin Boesen, Repræsentant for Lolland Kommune

Medlem: Tina Hansen (Tilforordnet fra FH Region Sjælland) 
Medlem: Jan Anderson,  (Tilforordnet fra Folkeoplysningsudvalget)
Medlem: Amalie Knirke Jensen (Maribo Handel)

Suppleanter:

Nina Beinthin, KFUM-KFUK’s Pigeklub (Børn- og unge)
Bent Hansen, Høreforeningen (Øvrige)
Chanie Dybdal, Eventyrgruppen (Patient- og Handicap)
Lene B. Ibsen, Kræftens Bekæmpelse samt Café Nyt Liv (Ældre)

Medlemmer

Frivilligcenter Lolland er en selvstændig forening, der støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Som medlemmer kan optages alle foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde i Lolland kommune og som støtter vores formålsparagraf.

Medarbejdere

FrivilligCenter Lollands medarbejdere brænder for det frivillige sociale arbejde, og er der for at hjælpe og støtte i stort og småt, og i øjeblikket er vi: 

Centerleder Thomas Nielsen
Der står for den daglige ledelse af FrivilligCenter Lolland.

Telefon (Mobil): 26 15 69 55
Mail: Thomas@FrivilligLolland.dk

Centermedarbejder Rikke Stryhn

Der står for daglige administrative opgaver i FrivilligCenter Lolland.

Telefon (Mobil): 26 15 69 55
Mail: Rikke@FrivilligLolland.dk

Det vi kan og gør

FrivilligCenter Lolland tilbyder en lang række services til borgere, individer og virksomheder. Vi er her for at udvikle og styrke det frivillige sociale arbejde. Kort sagt at gøre det nemmere at være frivillig, lettere at blive frivillig og enklere at finde den forening der tilbyder det stykke arbejde der kan hjælpe den enkelte.

Borgere
Vi hjælper borgere med at finde en frivillig forening der passer til den enkeltes behov.

Foreninger
Vi hjælper foreninger med projektopstart, hvervning, synliggørelse, kurser, lokaleudlån, erfaringsudveksling og samarbejde foreningerne imellem.

Offentlige institutioner
Vi hjælper og rådgiver offentlige institutioner i forhold til samarbejde med frivillige. Det er vigtigt at de værdier som kendetegner frivilligt socialt arbejde skal have plads og udfoldes i ethvert samarbejde.

Virksomheder
FrivilligCenter Lolland rådgiver og/eller holder gerne foredrag om socialt virksomhedsansvar/ Corporate Social Responsibility, samt faciliterer samarbejde imellem virksomheder og det engagerede foreningsliv.

Sådan gør vi sammen

Skip to content