Kontakt:
Anngrethe Thorsen
Adresse: Tinghusvej 27, 4900 Nakskov
Tlf: 51 40 74 01
E-mail: hethorsen@mail.dk

Målgruppe:
Borgere bosiddende på plejecentret Skovcentret

Beskrivelse: 
Skovcentrets Venner har til formål at øge livskvaliteten for borgerne på plejecentret via livsbekræftende aktiviteter, samt øge det fysiske funktionsniveau for målgruppen.

Foreningen arrangeres banko, udflugter i lokalområdet, siddende motion, kulturelle oplevelser samt hygge med de ældre over en kop kaffe, hvor der tales om hverdagen.

Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre