Kontakt:
Klaus Barrensø
Tlf: 20 21 68 17
E-mail:  klabar@rodekors.dk
Hjemmeside: rodekors.dk/afdelinger/vestlolland

Målgruppe:
Sårbare

Beskrivelse: 
Foreningens slogan lyder: ”hjælp os med at hjælpe andre”

Røde Kors Vestlolland har en nørklegruppe, julepakker til nødlidende, besøgstjeneste og 2 venskabsprojekter.

Røde Kors Vestlolland indsamler desuden tøj og møbler til de to lokale genbrugsbutikker, hvor man billigt kan købe beklædning og diverse andre gode ting og sager. Indtjeningen fra butikkerne går til Røde Kors humanitære arbejde.

Adresserne på genbrugsbutikkerne er:
Røde Kors genbrug, Møbel – Strandfogedvej 5, 4900 Nakskov

Foreningstype: Besøgstjeneste, Genbrug, Øvri