Kontakt:
Formand: Gunnar Hansen
Tlf: 20 99 62 15
E-mail: gunhan@rodekors.dk 
Hjemmeside: http://www.midtlolland.drk.dk

Målgruppe:
Sårbare

Beskrivelse: 

Røde Kors formål er at forhindre og lindre menneskelig lidelse
og yde medmenneskelig hjælp.


Røde Kors Midtlolland har følgende aktiviteter:

– En genbrugsbutik, der rejser penge til Røde Kors humanitære
arbejde lokalt og globalt. Genbrugsbutikkens adresse er Vestergade 20 st., 4930
Maribo, Tlf.: 24 91 96 82

– Den varme Stue, åben for alle med et udækket socialt behov,
mandag til torsdag 9.00-14.00

– Hjælpecafeen, som yder bistand til folk der har brug for en hjælpende hånd, fx bisidder, kontakt til offentlig myndighed, lektiehjælp etc. Hver torsdag kl. 16.00-17.30, Suhrsgade 4, Maribo.

– En nørkletjeneste som strikker og syr tøj

– Røde Kors Midtlolland holder landsindsamling den første søndag
i oktober.

– Vi giver julehjælp til ca. 60 familier

– Vi sender børn på sommerferielejr.

 

Afdelingen dækker et landområde, der svarer til Maribo,
Sakskøbing og Holeby gamle kommuner.

Foreningstype: Besøgstjeneste, Genbrug, Ældre