Kontakt:
Anne Bjerregaard
Adresse: Enehøjevej 55 B, 4900 Nakskov 
Tlf: 51 80 51 83
E-mail: annebjerregaard@outlook.dk

Målgruppe:
Efterlønsmodtagere og pensionister

Beskrivelse: 
Formålet er at samle efterlønnere og pensionister fra Nakskov og omegn som er medlemmer af FOA til socialt samvær, samt at varetage medlemmernes kulturelle og faglige interesser.

Der afholdes en lang række arrangementer og aktiviteter henover hele året.

Foreningstype:  Netværk, Ældre