Autisme Ungdom Storstrøm

Kontakt:Christoffer Høyer Rasmussen Tlf: 20 78 97 40E-mail: storstroem@autismeungdom.dkHjemmeside:  Målgruppe: Beskrivelse:  Foreningstype: Netværk, Øvrige.

3F Efterløn- og Pensionistklub

Kontakt: Henning Andersson Vestre landevej 102 4951 Nørreballe Telefon 51 96 18 08 Mail: hennin69@gmail.com Målgruppe: Målgruppen for 3F er efterlønnere og pensionister i Maribo-området. Beskrivelse: Igennem en række klubmøder og udflugter vil 3F Efterløns- og Pensionistklub skabe et socialt netværk for klubbens medlemmer. Foreningen arrangerer udflugter i sommerhalvåret og sammenkomster i vinterhalvåret med blandt andet […]

Anonyme Alkoholikere (AA)

Kontakt: Tlf: 70 10 12 24 E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk Hjemmeside: http://anonyme-alkoholikere.dk Målgruppe: Alkoholikere Beskrivelse:  Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af kvinder og mænd, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol. Maribo – Sdr. Boulevard 82A – Mandag Kl. 19:00-20:00 frivillighedscentret […]

Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende

Kontakt:Lone KimerAdresse: Torebyvej 86, 4891 TorebyTlf: 40 23 22 31 E-mail: l.kimer@live.dkHjemmeside: http://www.bedrepsykiatri.dk Målgruppe:Pårørende til psykisk syge Beskrivelse: Foreningen arbejder for at støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem information, støtte- og rådgivningsaktiviteter. Derudover ønsker foreningen at medvirke til at øge kendskabet til psykiske sygdomme og nedbryde tabuerne omkring disse gennem bedre oplysning. Bedre Psykiatri opstarter lokale samtalegrupper […]

Café Gnisten

Kontakt: Marie Karlsen Tlf: 30 59 12 70 E-mail: mariekarlsen6@gmail.com Målgruppe: Pårørende til demensramte Beskrivelse:  Gnisten er et tilbud for pårørende til demensramte. Café Gnisten giver de pårørende et fristed, hvor man kan mødes med andre i samme situation. Gnisten giver mulighed for at drøfte egne oplevelser i hverdagen og få råd, vejledning og støtte til at håndtere […]

Cafe Nyt Liv

Kontakt:Vivi Hanne HansenTlf: 42 29 00 69E-mail: vivi_hanne_hansen@yahoo.dk Målgruppe:langtidssygemeldte, førtidspensionister, fleksjobbere og andre som står udenfor arbejdsmarkedet af den ene eller anden årsag. Beskrivelse: Café Nyt Liv er en café for voksne helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet med ønske om hyggeligt samvær med andre i tilsvarende situationer. Vi ønsker at være et rummeligt fristed og medvirke […]

Dansk Folkehjælp – Lolland

Kontakt:Lene Petersen Tlf: 28 59 01 07E-mail: lene@fritid.tdcadsl.dkHjemmeside: http://www.folkehjaelp.dk Målgruppe:Alle socialt udsatte grupper i Danmark og udlandet. Beskrivelse: Foreningen arbejder overordnet set for at kunne yde akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper. lokalafdelingen har: – ferieophold for enlige forsørgere uge 29 (middelfart) – Indsamling til Julehjælpen, til de fattige familier i Lolland Kommune– Samarit arbejde Til […]

Vestlolland Klip

Kontakt: Ulla Skrædderdal Adresse: Brückersvej 41, 4900 Nakskov Tlf: 26 18 86 07 E-mail: ullaskraedderdal@gmail.com Målgruppe: Ældre eller andre personer helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet. Beskrivelse: Vestlolland Klip er en forening der tilbyder et netværk med fokus på håndarbejde for ældre eller andre personer helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet. Netværket fokuserer især på blandt andet design og fremstilling af […]

Storstrømsklubben for Strubeløse

Kontakt:Bjarne BadenskiAdresse: Tornskadevej 313, 4900 NakskovTlf: 28 49 01 29E-mail: bkbadenski@gmail.comHjemmeside: http://www.DLHM.dk Målgruppe: Personer med funktionsnedsættelse i mund- og halsområdet Beskrivelse: Storstrømsklubben for Strubeløses formål er:– At samle strubeløse– At vejllede og rådgive i forbindelse med operation– At udbrede kendskab til påførte handicaps– At formidle kontakt til konsulenter– At medvirke til afholdelse af kurser og konferencer samt samarbejde på internationalt plan. Foreningstype: Netværk, […]

Sprogblomsten

Kontakt:Susanne Halberg Tlf:  E-mail: susannehalberg@hotmail.com Målgruppe: Alle fremmedsprogede borgere på Midtlolland/i Lolland Kommune Beskrivelse: Sprogblomsten er et frivillig initiativ i Maribo, som har til formål at fremme integrationen af alle fremmedsprogede borgere på (især) Midtlolland. Sprogblomsten er en sprogcafé, hvor man mødes og snakker om lidt af hvert. Hermed trænes det danske sprog, og der […]