Søg
Close this search box.

Bliv medlem

Frivilligcenter Lolland er en selvstændig forening der støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde på Lolland.

Som medlemmer kan optages alle foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde i Lolland kommune og som støtter vores formålsparagraf. 

Ønsker din forening at blive medlem kontakt venligst:
Centerleder Marie Herborn
Telefon: 26 15 69 55
Mail: marie@frivilliglolland.dk

Hvilke foreninger kan blive medlem

I det følgende beskrives hvilke foreninger som kan blive medlemmer af FrivilligCenter Lolland.

FrivilligCenter Lollands formål er at udvikle, støtte og synliggøre det frivillige sociale arbejde på Lolland. FrivilligCenter Lolland er en selvstændig forening hvis medlemmer er foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde.

Nuværende medlemmer af frivilligcenteret er f.eks. pensionistforeninger, patient- og handicapforeninger, humanitære foreninger og selvhjælpsgrupper.

Det frivillige sociale arbejde skal være bærende for foreningen som ønsker medlemskab af FrivilligCenter Lolland (jf. FrivilligCenter Lollands vedtægter §2 og §3).

Foreninger som f.eks. udelukkende styrker det kulturelle samvær i Kommunen kan således ikke være medlemmer. Det væsentlige er hvad hovedformålet med aktiviteten er. Derfor kan en idrætsforening som laver et integrationsprojekt eller en kunstforening der hjælper handicappede f.eks. godt være medlemmer.

FrivilligCenter Lolland definerer frivilligt socialt arbejde med inspiration i serviceloven. Det betyder at indsatsen skal være frivillig (uden tvang), ikke-lønnet (godtgørelse for omkostninger er ok), indsatsen skal være til gavn for andre end egen familie og slægt.

Den frivillige indsats skal desuden have et socialt sigte, her tænkes på at støtte de målgrupper som den sociale sektor henvender sig imod; udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, samt andre udsatte eller vanskeligt stillede grupper, f.eks. misbrugere, flygtninge mv.

Det handler altså overordnet om at støtte medmennesker som har særligt behov for hjælp.

ansøgning

Ovenstående formular med følgende felter

Formand
Kontaktperson til FrivilligCenter Lolland
Postadresse
By og postnr.
E-mail
Telefonnr.
Hvem er målgruppen for foreningen
Kort beskrivelse af foreningen som ønsker indmeldelse
Kort beskrivelse af foreningens frivillige sociale arbejde

Skip to content