Kontakt:
Formand: Finn Olsen
Adresse: Stationsvej 10, 4983 Dannemare
Tlf: 28 12 33 60
E-mail: hoenekro@mail.dk

Målgruppe: 
Borgere i Ravnsborg og Højreby

Beskrivelse: 
Ældresagen arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder.

Ældresagen i Ravnsborg og Højreby arrangerer mange forskellige aktiviteter for ældre for eksempel datastue, petanaque, kortspil, udflugter og foredrag.

Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre