Kontakt:
Mette Tangaa Jensen
Adresse: Løjtoftevej 291, 4900 Nakskov 
Tlf: 23 31 74 13
E-mail: mtje44@gmail.com

Målgruppe:
Borgere bosiddende på plejecentret Skovcentret

Beskrivelse: 
Skovcentrets Venner har til formål at øge livskvaliteten for borgerne på plejecentret via livsbekræftende aktiviteter, samt øge det fysiske funktionsniveau for målgruppen.

Foreningen arrangeres banko, udflugter i lokalområdet, siddende motion, kulturelle oplevelser samt hygge med de ældre over en kop kaffe, hvor der tales om hverdagen.

Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre