Møllecenterets venner 1.sal

Kontakt:Bettina Knude HansenAdresse: Helgenæsvej 1, 4900 Nakskov.Tlf: 54 67 40 85E-mail: behans@lolland.dk Målgruppe:Brugere af det åbne aktivitets- og træningscenter Møllecentret Beskrivelse:Åben Center Venner består af frivillige som vil arbejde til glæde for brugerne af Møllecentret.Formålet med foreningen er at øge trivsel og livskvalitet samt bryde isolationen igennem socialt samvær og aktiviteter.Der optages frivillige hjælpere som […]

Borgerforums Cafégruppe Højrebyhallen

Kontakt:Lis JensenAdresse: Toftegårdsvej 15, 4900 NakskovTlf: 51 89 73 08 E-mail: lis.e.jensen@get2net.dk Målgruppe:Borgere i det gamle Højreby Beskrivelse: Foreningens formål er :1. at drive Højrebyhallens cafeteria2. at fremme det sociale liv for brugerne af Højrebyhallen og det lokale samfund, samt for de frivillige i Cafègruppen. Højrebyhallens cafeteria drives udelukkende ved hjælp af frivillige.Enhver hjælper betragtes som medlem af foreningen. Foreningstype: Sociale […]

Bøgevængets Brugerråd

Kontakt: Formand: Birthe Jørgensen Adresse: Ellemosevej 49, 4960 Holeby   Tlf: 5114 4142 E-mail: bis.jorgensen@gmail.com Målgruppe: Alle borgere i Lolland Kommune +60 år Beskrivelse:  Forskellige kulturelle og sociale arrangementer, som afholdes af frivillige. Der afvikles faste ugentlige/månedlige aktiviteter, herunder kortspil, stikkecafe, pulsen op på træningsmaskiner, banko og gymnastik. Derudover afholdes der årstidsbestemte sociale arrangementer, herunder høstfest, julefest, julemarked og påskefrokost. […]

Bøgevængets Venner

Kontakt:Kasserer: Gert LarsenTlf: 4010 1338E-mail: gert_larsen@hanet.dk Målgruppe:Borgere bosiddende på Bøgevænget, brugere af Åbent Plejecenter samt omkringboende borgere, pårørende og andre interesserede. Beskrivelse: Foreningen har til formål at udføre frivillig og socialt arbejde for de borgere, som er bosiddende på Bøgevænget, samt åbne plejecenteret for de omkringboende borgere, pårørende og andre interesserede.Foreningen understøtter egne og udefrakommende projekter Foreningen tilbyder […]

De Ældres Klub “Komsammen”

Kontakt:Erik FrederiksenAdresse: Museumsgade 87, 4930 MariboTlf: 54 78 34 19E-mail: almefred39@gmail.com Målgruppe:Alle ældre i Maribo Beskrivelse: ”Klub Komsammens” formål er at aktivere, beskæftige og underholde ældre i årets mørkeste måneder (fra sep. til april). Foreningen lægger vægt på det sociale samvær, afholder årlige udflugter, underholdning, fællesspisning, håndarbejde og spil. Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre

Aktivitetsgruppen på Bangshavecentret

Kontakt:Jytte HansenAdresse: Bangshave Parken 46, 4930 Maribo Tlf: 21 66 43 72E-mail: jytte.bent.hansen@gmail.com  Målgruppe:Borgere i Lolland Kommune der er fyldt 60 år. Beskrivelse:Foreningens formål er at skabe aktivitet og livsglæde for brugerne af Bangshavecentret, samt at varetage brugernes interesser. Foreningen arrangerer sammenkomster, aktiviteter og udflugter for bangshavecentrets brugere og alle borgere over 60 år i Lolland kommune. Aktiviteterne […]

Ældresagen Ravnsborg & Højreby

Kontakt:Formand: Finn ChemnitzAdresse: Stationsvej 10, 4983 DannemareTlf: 61 73 79 13E-mail: finn@birket.dk Målgruppe: Borgere i Ravnsborg og Højreby Beskrivelse: Ældresagen arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen i Ravnsborg og Højreby arrangerer mange forskellige aktiviteter for ældre for eksempel datastue, petanaque, kortspil, udflugter og foredrag. Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre

Ældresagen Nakskov – Rudbjerg

Kontakt:Formand: Ingelise LarsenAdresse: 4900 Nakskov Tlf: 61 73 14 94E-mail: aesnakskov@gmail.com Målgruppe: Borgere i Nakskov og Rudbjerg Beskrivelse: Ældresagen arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen i Nakskov og Rudbjerg arrangerer månedlige medlemsmøder samt ugentlige aktiviteter som onsdagscafé, stavgang, petanque, engelsk, tysk, litteratur, bowling og “spisevenner” suppe og en god historie.Cafe […]

Ældresagen Maribo – Holeby – Rødby

Kontakt: Formand: Inger Jørgensen Tlf: 32 13 64 10  E-mail: Inger.joergensen@yahoo.dk Hjemmeside: http://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Maribo-Holeby-Roedby Målgruppe:  Borgere i Maribo – Holeby – Rødby området. Beskrivelse:  Ældresagen arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen Maribo, Holeby og Rødby står for en lang række frivilligt arbejde og aktiviteter herunder: – Besøgsvenner […]

Vestlollands Kvinder

Kontakt:Grethe NymandAdresse: Kongelys 4, 4900 Nakskov Tlf: 22 95 49 78E-mail: gjnymand@gmail.com Målgruppe: Alle kvinder på Lolland Beskrivelse: Alsidig oplysning om kultur, hjem og samfund. Foreningen afholder arrangementer som blandt andet foredrag, underholdning, musik, sang, cykelture med mere. Foreningstype: Sociale arrangementer, Æld