Møllecenterets venner 1.sal

Kontakt:Bettina Knude HansenAdresse: Helgenæsvej 1, 4900 Nakskov.Tlf: 54 67 40 85E-mail: behans@lolland.dk Målgruppe:Brugere af det åbne aktivitets- og træningscenter Møllecentret Beskrivelse:Åben Center Venner består af frivillige som vil arbejde til glæde for brugerne af Møllecentret.Formålet med foreningen er at øge trivsel og livskvalitet samt bryde isolationen igennem socialt samvær og aktiviteter.Der optages frivillige hjælpere som […]

Søllested og Omegns pensionistforening

Kontakt:Poul Erik IbsenTlf: 20 42 54 34E-mail: pealibsen@hotmail.dk Hjemmeside:  Målgruppe: Beskrivelse: Foreningensformål er at samle Efterlønsmodtagere og Pensionister m.fl. til sammenkomster,fester og forskellige arrangementer. Fra oktobertil april arrangerer vi hver tirsdag, vekslende med foredrag, underholdning ogbanko. Bowling hver fredag. Svømning hver anden torsdag. Der afholdes3 fester om året: Efterårsfest i oktober, Gule ærter spisning i februar, fællesPensionistfest […]

3F Efterløn- og Pensionistklub

Kontakt: Henning Andersson Vestre landevej 102 4951 Nørreballe Telefon 51 96 18 08 Mail: hennin69@gmail.com Målgruppe: Målgruppen for 3F er efterlønnere og pensionister i Maribo-området. Beskrivelse: Igennem en række klubmøder og udflugter vil 3F Efterløns- og Pensionistklub skabe et socialt netværk for klubbens medlemmer. Foreningen arrangerer udflugter i sommerhalvåret og sammenkomster i vinterhalvåret med blandt andet […]

Bøgevængets Brugerråd

Kontakt: Formand: Birthe Jørgensen Adresse: Ellemosevej 49, 4960 Holeby   Tlf: 5114 4142 E-mail: bis.jorgensen@gmail.com Målgruppe: Alle borgere i Lolland Kommune +60 år Beskrivelse:  Forskellige kulturelle og sociale arrangementer, som afholdes af frivillige. Der afvikles faste ugentlige/månedlige aktiviteter, herunder kortspil, stikkecafe, pulsen op på træningsmaskiner, banko og gymnastik. Derudover afholdes der årstidsbestemte sociale arrangementer, herunder høstfest, julefest, julemarked og påskefrokost. […]

Bøgevængets Venner

Kontakt: Kasserer: Gert Larsen Tlf: 4010 1338 E-mail: gert_larsen@hanet.dk Målgruppe: Borgere bosiddende på Bøgevænget, brugere af Åbent Plejecenter samt omkringboende borgere, pårørende og andre interesserede. Beskrivelse:  Foreningen har til formål at udføre frivillig og socialt arbejde for de borgere, som er bosiddende på Bøgevænget, samt åbne plejecenteret for de omkringboende borgere, pårørende og andre interesserede. Foreningen understøtter […]

De Ældres Klub “Komsammen”

Kontakt:Anne-Lise MadsenAdresse: Museumsgade 87, 4930 MariboTlf: 54 78 34 19E-mail: almefred39@gmail.com Målgruppe:Alle ældre i Maribo Beskrivelse: ”Klub Komsammens” formål er at aktivere, beskæftige og underholde ældre i årets mørkeste måneder (fra sep. til april). Foreningen lægger vægt på det sociale samvær, afholder årlige udflugter, underholdning, fællesspisning, håndarbejde og spil. Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre

Aktivitetsgruppen på Bangshavecentret

Kontakt:Inga Rasmussen Adresse: Bangshave Parken 46, 4930 Maribo Tlf: 54 67 40 73E-mail: maras@lolland.dk  Målgruppe:Borgere i Lolland Kommune der er fyldt 60 år. Beskrivelse:Foreningens formål er at skabe aktivitet og livsglæde for brugerne af Bangshavecentret, samt at varetage brugernes interesser. Foreningen arrangerer sammenkomster, aktiviteter og udflugter for bangshavecentrets brugere og alle borgere over 60 år i Lolland kommune. […]

Ældresagen Ravnsborg & Højreby

Kontakt:Formand: Finn ChemnitzAdresse: Stationsvej 10, 4983 DannemareTlf: 61 73 79 13E-mail: finn@birket.dk Målgruppe: Borgere i Ravnsborg og Højreby Beskrivelse: Ældresagen arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen i Ravnsborg og Højreby arrangerer mange forskellige aktiviteter for ældre for eksempel datastue, petanaque, kortspil, udflugter og foredrag. Foreningstype: Sociale arrangementer, Ældre