Pårørende til Misbrugere

Kontakt: Helle Tlf: 24 46 36 45 E-mail: htmo@lolland.dk Målgruppe: Pårørende til Misbrugere Beskrivelse:  Formål: Primært: At give pårørende til misbrugere styrke og redskaber til at leve med, at et menneske de holder af er misbruger. Sekundært: At den pårørende kan blive bedre til at støtte op om sin “misbruger”. At den pårørende kan få mere […]

Mødrehjælpen

Kontakt: Lone Bille Tlf: 61 71 17 40 E-mail: maribo.lf@moedrehjaelpen.dk / lone55bille@gmail.com Hjemmeside: https://moedrehjaelpen.dk/lokalforening-maribo/ Målgruppe: Enlige forsørgere, gravide samt børnefamilier Beskrivelse: Mødrehjælpens lokalafdeling i Maribo arbejder på to måder: Igennem en Børnetøjsbutik, hvor der sælges rent, men brugt børnetøj, legetøj og andet tilbehør til børn. Butikken ligger på Østergade 3, 4930 Maribo Telefon: 52 24 32 30 Åbningstider: mandag-fredag […]

Motionsteam Lolland

Kontakt:Marianne BuchTlf: 42 42 33 38E-mail: mtl@m-buch.dk Målgruppe:Lollands borgere med fysisk eller psykisk handicap, som har brug for støtte til at komme igang med motionsaktiviteter. Beskrivelse: Motionsteam Lolland har en række spændende aktiviteter, herunder motionsvenner, der hjælper mennesker i gang med motion i eget hjem. Det kan også være cykelture på tandem eller gåture. Motionsteam Lolland har […]

IT-Ven Lolland

Kontakt: Lynge Adresse: FrivilligCenter Lolland Sdr. Boulevard 82 A, 4930 Maribo  Tlf: 29 82 17 75 E-mail: kontakt@itven.dk Hjemmeside: http://www.itven.dk Målgruppe: Ældre som har behov for at blive introduceret til den digitale verden. Beskrivelse:  IT-ven er et projekt under Frivilligcenter Lolland, som består af en gruppe frivillige, som gerne vil hjælpe borgere igang med IT. IT-ven Lolland tilbyder at […]

Førtidsgruppen På Lolland og Falster

Kontakt: Bethli Karlsen Tlf: 21 48 29 12 E-mail: bethli@hotmail.com Målgruppe: Førtidspensionister og andre udenfor arbejdsmarkedet. Beskrivelse:  At mennesker på førtidspension eller af anden grund uden for arbejdsmarkedet kan mødes og få et fællesskab og netværk. Dermed modvirkes ensomhed og isolation. Førtidsgruppen mødes hver onsdag fra 10.00-14.00. Der vil både være hyggeligt samvær og forskellige kreative […]

Frelsens Hær Nakskov

Kontakt: Jan Marseille Adresse: Niels Nielsensgade 6 Tlf: 24 95 07 03 E-mail: jan.marseille@frelsenshaer.dk Hjemmeside: http://www.fhnakskov.dk Målgruppe: Socialt udsatte der lever i samfundets yderkanter ofte med dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgere og har vanskeligt ved selvforsørgelse. Beskrivelse: Frelsens Hær Nakskov hjælper alle – […]

FBU – Forældrelandsforeningen

Kontakt:Merete SchrøderTlf: 51 92 56 25E-mail: merete.ks@hotmail.comHjemmeside: http://www.fbu.dk Målgruppe:Forældre til anbragte børn eller forældre med en aktuel børnesag, der modtager støtte efter serviceloven.  Beskrivelse: Foreningen samler, støtter og rådgiver forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter “Lov om Social Service”, herunder anbringelse udenfor hjemmet. Støtter og rådgiver forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper, driver åben og anonym […]

Den Boligsociale Fond

Kontakt:Mogens HansenAdresse: Jernbanegade 1, 4900 Nakskov Tlf: 20 78 83 85E-mail: mh@boligsocial.dkHjemmeside: http://www.boligsocial.dk Målgruppe:Mennesker med særlige problemer for eksempel alkoholmisbrug og ensomhed. Beskrivelse: Fondens formål er at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer i overensstemmelse med deres behov. Den boligsociale Fond arbejder for, at socialt udsatte grupper får mulighed for på egne betingelser at blive en ligeværdig del af lokalsamfundet. […]

Borgerforum

Kontakt: Rebecca Galsgaard Adresse: Hovedgaden 61, 4920 Søllested Tlf: 28 94 03 44 E-mail: r.galsgaard@hotmail.com Målgruppe: Borgere i Søllested og omegn Beskrivelse: Borgerforum er en forening der laver arrangementer og aktiviteter for at skabe sammenhold og socialt fællesskab i Søllested og omegn. Vi håber på, at vi med tiden får en by og opland, hvor alle kender, […]

AMJ-Nakskov

Kontakt:Imam: Naimatullah BasharatAdresse: Vejlegade 31, 4900 NakskovTlf: 26 36 24 25 / 32 12 96 63E-mail: nub.dk@hotmail.comHjemmeside: http://www.alislamdk.org / http://www.humanityfirst.org Målgruppe:Samfundet omkring moskéen i Nakskov. Beskrivelse: AMJ-Nakskov holder jævnligt åbent hus arrangementer, oplæg og foredrag, der omhandler religion, etik og moral for at fremme gensidig forståelse, integration og dialog. Men også aktuelle spørgsmål, der har samfundsrelevans drøftes. AMJ-Nakskov deltager gerne i frivilligt arbejde […]