Kontakt:

Målgruppe:
Mennesker som føler sig påvirket af et andet menneskes alkoholmisbrug / problemdrikkeri

Beskrivelse:
Al-Anon  er et fællesskab af familie og venner til alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse. Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.
Al-Anon har kun ét formål: At hjælpe alkoholikeres familier.

Tilbud:
Ugentlige møder, af typisk en times varighed, i mange af byerne landet over. Alt hvad der siges på møderne er fortroligt, og vi bruger kun vores fornavne.

Anonym og fortrolig henvendelse til vagttelefonen på 7020 9093. Vagttelefonen er åben mandag til fredag 9:00 – 13:00 og 18:00 – 21:00.

Møde i Maribo hver mandag hele året fra kl 19-20 i blåt rum.

Foreningstype: Netværk, Øvrige