Kontakt:
Gasværksvej 6 B, 4930 Maribo
Tlf: 21 40 86 58
E-mail: post@seniorerhverv-lf.dk
Hjemmeside: http://www.seniorerhverv-lf.dk

Målgruppe:
Som medlem optages alle over 50 år hvad enten man er i job eller ledige. Som ledige og jobsøgende optages personer som er kontanthjælps modtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister og førtids pensionister. 

Beskrivelse: 
Senior Erhverv`s formål er,. via selvaktivering, at medvirke til, at ikke beskæftigede og beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet og at fremme nye beskæftigelsesområderfor målgruppen. 

Foreningstype: Netværk, Ældre