Kontakt:
Bente Clausen
Adresse: Basevej 48, 4913 Horslunde
Tlf: 20 23 43 33
E-mail: 
Hjemmeside: http://www.ligevaerd.dk/3603

Målgruppe:
Foreningen henvender sig til alle – forældre, familiemedlemmer, professionelle og andre med interesse for borgere med særligt behov.

Beskrivelse: 
Foreningens mål er at videreføre arbejdet for unge med særlige behov, hvad enten det drejer sig om boglige, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. Et ligeværdigt liv er netop det, foreningen Ligeværd Lolland arbejder for.

Ligeværd hjælper unge mennesker med at danne fællesskaber og få oplevelser sammen. Det kan f.eks. ske via en klub, specielt til disse unge. Der er desuden mulighed for at få en bisidder fra foreningen.

Foreningen arbejder også for at oprette uddannelsestilbud og sikre jobmuligheder. Der lægges vægt på at skabe en god kontakt til lokale politikere og kommunale myndigheder i dette arbejde foruden skoler og institutioner.

Foreningstype: Netværk, Patient og handicap, Sociale arrangementer