Kontakt:
Per Larsen
Tlf: 30 59 15 25
E-mail: bax@jubii.dk

Målgruppe:
Mennesker som har brug for en bisidder.

Beskrivelse: 
Bisidderne er frivillige, der hjælper borgere i situationer, hvor de føler sig utrygge. Bisidderene kan for eksempel tage med til socialkontoret, lægen eller ved visitationer.

Bisidderens opgave er at være til stede og hjælpe med at forstå, hvad sagen drejer sig om, så parterne kan træffe egne beslutninger. Bisidderne tager ikke parti i sager.

Foreningstype: Rådgivning, Øvrige